Školenia a semináre

Naše semináre a školenia sú zamerané na problematiku vedenia ekonomickej a účtovnej agendy, výklad aktuálnych otázok v oblasti živnostenského zákona, kompletného poradenstva pre začínajúcich podnikateľov, ako i uplatnení sa na trhu práce v oblastiach elektronického obchodovania.

Našou snahou je jasnejšie a zrozumiteľnejšie komunikovať so záujemcami a poskytnúť im čo najviac informácií z oblastí podnikania, využitia PC a internetu a internetových obchodov pre svoje podnikanie. Pre potenciálnych účastníkov našich seminárov chceme ponúknuť lepšiu orientáciu na trhu a napomôcť pri efektívnom využívaní svojich znalostí v spojení s modernými technológiami. Neustále pracujeme na skvalitnení a dopĺňaní jednotlivých tém i ďalšom rozvoji odborov zavádzaním nových myšlienok a metód.
Pri realizácii školení a seminárov spolupracujeme so skúsenými lektormi a školiteľmi v daných oblastiach, čo zaručuje ich vysokú kvalitu a aktuálnosť.

Chceme pomôcť a nájsť uplatnenie pre začínajúcich podnikateľov pri realizácii ich podnikateľských zámerov a uľahčiť im vstup do podnikania a elektronického obchodovania.

v prípade záujmu nás kontaktujte na golena@unas.sk