Podnikateľský plán

Starostlivo vypracovaný podnikateľský plán je základom úspechu podnikateľov a podnikových manažérov. Od jeho kvalitného vypracovania závisí nielen úspešnosť podnikania, ale i rozvoj firmy do budúcnosti a stanovuje stratégiu postupu a v určitom smere eliminuje niektoré podnikateľské riziká.

Z pohľadu druhového členenia môžeme rozlíšiť 3 typy podnikateľských plánov:

 • 1. Zakladateľský podnikateľský plán (podnikateľský zámer)
 • 2. Strategický podnikateľský plán
 • 3. Finančný plán

1. Zakladateľský plán (podnikateľský zámer)

je špecifickým druhom plánu, pripravuje sa pred začatím podnikania, keď podnikateľ ešte nemá k dispozícii údaje o predošlej činnosti firmy, o ktoré by sa mohol oprieť.

Pozornosť by sa mala venovať hlavne analýze podnikateľa

 • • v čom chcem podnikať,
 • • čo chcem dosiahnuť,
 • • akými prostriedkami a metódami to chcem dosiahnuť,
 • • aký kapitál mám k dispozícii.
Hodnotia sa schopnosti a skúsenosti v danej oblasti podnikania.

Zakladateľský podnikateľský plán má v skutočnosti tie časti ako strategický podnikateľský plán, len v oveľa menšom a jednoduchšom rozsahu.

2. Strategický podnikateľský plán

je vnútorný dokument firmy, ktorý je zameraný na to, aký cieľ chce firma dosiahnuť a plán má pomáhať pri dosahovaní stanovených cieľov.

Kľúčovými časťami plánu sú:

 • • analýza trhu,
 • • podnikateľské prostredie,
 • • konkurencia,
 • • ekonomické trendy v danej oblasti.
Plán zostavuje sám podnikateľ, vo väčších firmách TOP manažment. Strategické plány sa pripravujú na obdobie 3 – 5 rokov, každoročne sa ešte pripravuje ročný strategický plán.

3. Finančný plán

od strategického plánu sa líši tým, že nie je len vnútorným dokumentom pripravovaným pre potrebu firmy, ale aj pre banky, prípadne pre investorov, ak chce firma získať úver.

Finančný plán je poslednou, veľmi dôležitou časťou podnikateľského zámeru, pretože vychádza z vecných argumentov predchádzajúcich častí. Podnikatelia ho obvykle vypracúvajú v spolupráci s odborníkmi na financie (účtovníkmi, audítormi a pod.). Sú potrebné znalosti z oblasti financovania, investovania, tvorby cien, miezd, finančnej analýzy a účtovníctva.

U NÁS :

Vypracujeme Vám podnikateľské plány na základe Vášho podnikateľského zámeru, pomôžeme navrhnúť stratégiu pre prvý rok podnikania a poradíme pri riešení problémov pri rozbehu podnikania.

v prípade záujmu nás kontaktujte na golena@unas.sk