Faktoring a forfaiting

Vyhľadáme dlžníkov, dohodneme spôsob splatenia dlhu, pričom využívame všetky legálne spôsoby zabezpečenia vyrovnania dlhu. V rámci poskytovania komplexných služieb pre zákazníka, zabezpečujeme všetky úkony, súvisiace s konaním pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.

Ponúkame riešenie existujúcich pohľadávok a zabezpečujeme právno-ekonomické poradenstvo v oblasti uzatvárania zmlúv, s cieľom eliminovania finančných strát z prípadného vzniku pohľadávok, s pôsobnosťou na území Slovenskej a Českej republiky.

Zmluvne máme dohodnutý systém spolupráce so špičkovými exekútormi, ktorí majú vysokú úspešnosť vymáhania pohľadávok na základe právneho titulu.

Máme vysokú mieru úspešnosti pri vymáhaní pohľadávok a poskytujeme jedinečné riešenia, ako viac nedoplácať na dlžníkov.

U NÁS :

Za túto oblasť ponúkaného portfólia našich služieb ponúkame skúsenosťi v oblasti:

  • - praktického vymáhania pohľadávok a komunikácie s dlžníkmi
  • - mimosúdneho vymáhania pohľadávok
  • - nastavovania procesov súvisiacich s faktoringom a forfaitingom
  • - výberu metodiky správy a reštrukturalizácie pohľadávok
  • - analýzy dôvodov vzniku pohľadávok a následného implementovania do risk
      managementu objednávateľa

Pomôžeme Vám domôcť sa svojich peňazí z pohľadávok a pomôžeme zabezpečiť ich získanie, či dohodnúť ich postupné splatenie !!!

v prípade záujmu nás kontaktujte na golena@unas.sk